ŞİRKƏTLƏR

BU BÖLMƏDƏ SİZ APA HOLDİNQƏ DAXİL OLAN ŞİRKƏTLƏR BARƏDƏ MƏLUMAT ƏLDƏ EDƏ BİLƏRSİNİZ

“APA Holding”də ixtisaslaşmış və peşəkarlardan ibarət İnformasiya Texnologiyaları Departamenti (İTD) fəaliyyət göstərir.

İTD-də bütün layihələr əsas baxışa çıxarılmazdan öncə test mərhələsindən keçirilir. Bu mərhələdə aşkar olunmuş bütün çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra layihə “production-ready” olaraq qeyd edilir və təyin olunmuş vaxtda minimum “downtime”la mövcud sistemə daxil edilir.

Departamentin fəaliyyət istiqamətinə kiber hücumlardan müdafiə, məlumat təhlükəsizliyi, saytların qurulması, yenilənməsi və dayanıqlılığı, Mərkəzi Loqlama Sisteminin qurulması və idarəetməsi, xəbər izləmə sisteminə nəzarət, şirkət daxili şəbəkənin idarə olunması daxildir.

Şirkətə daxil olan layihələrin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün hər bir əməkdaş üzərinə düşən məsuliyyəti dərk edir. Sistem mütəmadi olaraq yoxlanılır və hər bir təhlükəyə operativ reaksiya verilir.

“APA Holding”də məlumat təhlükəsizliyinin bir növü olan məlumatın itirilməməsinə də təminat verilir. Şirkətin proqramçıları tərəfindən hazırlanmış sistemlə məlumat bazasında olan bütün məlumatların nüsxəsi avtomatik olaraq hər gün müxtəlif serverlərdə, müxtəlif vaxtlarda alınaraq saxlanılır. “Database Backup” adlanan bu işin avtomatlaşdırılması üçün, xüsusi, bütün halları nəzərə alan script hazırlanıb.

İTD-nin fəaliyyəti sayəsində şirkətə daxil olan saytların 24/7 dayanıqlılığı və saytların hər birinin mərkəzləşdirilmiş sistem içərisində müstəqil fəaliyyəti təmin olunub. Şirkət əməkdaşları həmçinin Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, “MySQL GTİD-based Replication” (5.6.19) texnologiyasından istifadə edərək, fiziki olaraq fərqli iki serverin sinxron şəkildə işləməsinə nail olublar.

Holdinqə daxil olan saytlar üçün Mərkəzi Loglama və İdarəetmə Sistemi də qurulub. Sistemin daxilində bütün statistik məlumatlarla yanaşı, bir çox əməliyyatlar da avtomatlaşdırılıb.

Şirkətin İT Departamentinin əməkdaşları Azərbaycanda ilk dəfə xəbər izləmə sistemini də qurublar. Bu sistem vasitəsilə müasir medianın əsas problemlərindən olan istinad məsələsi ilə bağlı "APA Holding" artıq monitorinq apara biləcək. Sistem Azərbaycanda fəaliyyət göstərən media orqanlarındakı bütün xəbərləri təftiş edərək, xəbərin ilkin mənbəyini tapmağa, oxşarlıq dərəcəsini müəyyən etməyə, ilkin mənbədən fərqli olan dəyişikliyi göstərməyə, ilkin mənbəyə istinad edilib-edilmədiyini öyrənməyə imkan verir, həmçinin cari vaxtda, xəbərdə edilmiş dəyişiklikləri də müəyyən edib göstərə bilir.

Bundan başqa, İTD şirkətin foto bankının yaradılması və arxivləşdirilməsi üçün yeni sistem üzərində işləyib. Bu sistem şirkətin foto məhsullarının eyni ünvanda toplanmasına və operativ istifadəsinə imkan yaradır. Sistem bazada ümumi və ətraflı axtarışı təmin edir.